ОБЪЯВЛЕНИЕ

Засідання кафедри технології вина та енології

№ 10 від 26 червня 2019 р.

Порядок денний

Зав. кафедри ТВтаЕ                                                                   Л.А. Осипова