ОБЪЯВЛЕНИЕ

Засідання кафедри технології вина та енології

№ 8 від 15 квітня 2019 р.

Порядок денний

Зав. кафедри ТВтаЕ                                                             Л.А. Осипова