Магистры

АНОТАЦІЇ
кваліфікаційних робіт магістрів
кафедри технології вина та енології

випуск – грудень 2018 р.
Тема роботи Анотація Захист (дата / аудиторія) ПІБ магістра ПІБ керівника
Наукове обґрунтування та розробка технології напоїв бродіння з використанням меду Робота присвячена розробці технології напоїв бродіння з використанням меду, вдосконалення існуючих рецептур за рахунок нестандартних підходів до виробництва та введення різноманітних натуральних інгредієнтів.
Передбачається створення медових вин з оздоровчими властивостями з додаванням ягідних соків, рослинних компонентів та продуктів бджільництва задля розширення асортименту вин, що виробляються, та збагачення їх складу корисними речовинами. Також метою досліджень є обґрунтування необхідності популяризації даного типу вина та пошук шляхів його виходу на ринок України.
18.12.18 р.
ауд. Г-312
Маркевич Л.С. д.т.н., проф. Осипова Л.А.
Наукове обґрунтування та розробка технології слабоалкогольних напоїв на основі екстрактів із вичавків винограду Метою роботи є наукове обґрунтування та розробка технології слабоалкогольних напоїв на основі екстрактів із вичавків винограду. Для досягнення поставленої мети виконані наступні завдання: обґрунтовано необхідність використання виноградних вичавків в якості вихідної сировини; підібрані умови екстрагування біологічно активних речовин; розроблена технологія приготування слабоалкогольних напоїв на основі отриманих екстрактів;запропонована технологічна схема та обладнання для впровадження на виноробні виробництва. 18.12.18 р.
ауд. Г-312
Кручек Р.В. д.т.н., проф. Осипова Л.А.
Розробка технології безалкогольного вина із сорту Одеський Чорний Робота присвячена дослідженню технології безалкогольного вина із сорту Одеський Чорний на установці з деалкоголізації, розробленій в ОНАХТ, досліджено фізико-хімічні показники та проведено органолептичний аналіз отриманого продукту. 20.12.18 р.
ауд. Г-312
Король О. В. к.т.н., доц. Саркісян Г.О.
Дослідження білих столових виноматеріалів як сировинної бази для коньячних спиртів Робота присвячена дослідженню різних сортів винограду, як придатної сировини для виробництва коньячних спиртів, в роботі застосовуються інноваційні методи попередньої обробки мезги, що впливатимуть на кінцеву якість, досліджено фізико-хімічні показники виноматеріалів та коньячних спиртів. 20.12.18 р.
ауд. Г-312
Тукусер І. M. к.т.н., доц. Саркісян Г.О.
Розробка технології виноматеріалів для кріплених вин методом виморожування в умовах винзаводу ТОВ «Вінтрест» Одеської області Робота присвячена розробці і науковому обґрунтуванню технології концентрування столових виноградних виноматеріалів методом виморожування та технологічним рішенням при приготуванні виноматеріалів для кріплених вин на основі отриманих високоалкогольних фракцій виноматеріалів з метою зменшення кількості спирту етилового ректифікованого, що вноситься, при їх спиртуванні. 19.12.18 р.
ауд. Г-312
Наумук А.В. к.т.н., доц. Радіонова О.В.
Розробка технології слабоалкогольних білих винних напоїв методом виморожування в умовах винзаводу ТОВ «Винхол Оксамитне» Одеської області Робота присвячена дослідженню процесів фракціонування столових виноградних виноматеріалів методом виморожування та впливу режимів виморожування виноматеріалів і гравітаційного сепарування блоків льоду на фізико-хімічні показники отриманих фракцій, а також розробці технології слабоалкогольних білих винних напоїв на основі низькоалкогольної фракції, отриманої в процесі виморожування столових сухих виноматеріалів. 19.12.18 р.
ауд. Г-312
Мизинець В.А. к.т.н., доц. Радіонова О.В.
Реконструкція винзаводу ТОВ «Лиманський» Миколаївської області з розробкою низькотемпературної технології слабоалкогольних червоних винних напоїв Робота присвячена розробці і науковому обґрунтуванню раціональних режимів процесу розділення столових сухих виноматеріалів на низько- і високоалкогольну фракції методом виморожування, розробці технології слабоалкогольних червоних винних напоїв на основі низькоалкогольної фракції, отриманої в процесі виморожування столових сухих виноматеріалів з подальшою реконструкцією винзаводу ТОВ «Лиманський». 19.12.18 р.
ауд. Г-312
Шевченко Б.В. к.т.н., доц. Радіонова О.В.
Удосконалення пива світлих сортів на міні-пивоварнях м. Одеса за рахунок використання українського солоду Робота присвячена вдосконаленню пива світлих сортів на міні-пивоварнях м. Одеса за рахунок використання українського солоду. У роботі проаналізовані проблеми та тенденції розвитку міні-пивоварень, ринок пивоварного ячменю та солоду в Україні. У ході аналізу літератури було виявлено, що одним із перспективних завдань є впровадження українського солоду на міні-пивоварні м. Одеса з метою підвищення фізіологічних властивостей готового напою, підтримання українських виробників солоду та здешевлення собівартості пива. 18.12.18 р.
ауд. Г-312
Машир О.І. к.т.н., доц. Мельник І.В.
Розробка технології молочного стауту в умовах міні-пивоварні ТОВ «Екстраком» Робота присвячена розробці технології молочного стауту на ТОВ «Екстраком» (Одеська приватна пивоварня).
Проведений аналіз літературних джерел щодо використання нетрадиційних добавок до пива і застосування молочного цукру у виробництві стауту. Розроблено рецептуру та впровадження технології молочного стауту на підприємстві ТОВ «Екстраком». Порівняно показники безпеки, якості та органолептики власного молочного стауту та стауту закордонних виробників.
Вперше науково обґрунтована і впроваджена технологія молочного стауту в Одеському регіоні та на півдні Україні загалом. Обґрунтовано та визначено етапи введення лактози в пивне сусло. Розроблено технологію молочного стауту та встановлено оптимальні технологічні параметри.
19.12.18 р.
ауд. Г-312
Станішевська А.О. к.т.н., доц. Мельник І.В.
Розробка пива спеціального типу з використанням плодово-ягідної сировини Робота присвячена розробці пива спеціального типу з використанням плодово-ягідної сировини. Оскільки, розширення асортименту міні-пивоварень стало дуже актуальним в останні роки через підвищення конкуренції та попит на крафтове пиво, було розроблено нові сорти пива на базі класичних з використанням екстракту айви. У ході виконання роботи розглянуто асортимент плодово-ягідних сортів пива таких міні-пивоварен Одеської області: Zёzя brewery, Одеська приватна пивоварня, Холдинг, Люстдорф, Пивний келих, Fest. 19.12.18 р.
ауд. Г-312
Фарфудінова А.Ю. к.т.н., доц. Мельник І.В.
Дослідження впливу виду підщепи на показники якості вин з винограду сорту Ярило Робота присвячена визначенню ступеню впливу виду підщепи на господарсько-цінні характеристики винограду Ярило – сорту нового покоління селекції ННЦ «ІВіВ ім. В.Є. Таїрова». Проведена технологічна оцінка сорту Ярило, вирощеного на різних підщепах. На основі отриманих експериментальних даних вивчені основні критерії, що визначають напрям промислового використання підщепно-прищепних комбінацій досліджуваного сорту винограду, доведена принципова можливість приготування з них високоякісних, екологічно чистих білих столових вин. 18.12.18 р.
ауд. Г-312
Поляков О.О. к.т.н., доц. Калмикова І.С.
Вибір і обґрунтування протоколу проведення бродіння для покращення ароматичного профілю вина Метою роботи є дослідження кінетики бродіння сусла білих сортів винограду в залежності від впливу низки факторів. На основі отриманих експериментальних даних продемонстрована можливість покращення варіантів розробки нових стилів білих столових вин з використанням дріжджів Saccharomyces cerevisiae зі специфічною ферментативною активністю, які підвищують ароматичні властивості готової продукції. 18.12.18 р.
ауд. Г-312
Нотевська Т. к.т.н., доц. Калмикова І.С.