ОДЕССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ КАФЕДРА ТЕХНОЛОГИИ ВИНА И ЭНОЛОГИИ

П Л А Н
проведення науково-методичних та науково-практичних
конференцій і семінарів
на 2015 рік Одеської національної академії харчових технологій

1 46 науково-методична конференція викладачів 7 – 10 квітня 2015 р.
2 75 наукова конференція науково-викладацького складу академії 21 – 24 квітня 2015 р.
3 Міжнародна наукова конференція «Геометрія в Одесі 2015» 25 – 29 травня 2015 р.
4 18 Міжнародний науковий семінар «Нове у молочній промисловості» 9 – 10 червеня 2015 р.
5 Міжнародна школа кормів (ISF) Друга сесія, професійний тренінг «Мистецтво створення високоефективних рецептів комбікормів» 7 – 15 червня 2015 р.
6 Міжнародна наукова конференція «Інноваційні енерготехнології» 7 – 11 вересня 2015 р.
7 ХV Міжнародна науково-практична конференція «Харчові технології, хлібопродукти і комбікорми» 16 – 17 вересня 2015 р.
8 Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні проблеми низькотемпературної техніки і екології» 11 – 12 вересня 2015 р.
9 ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Інформаційні технології і автоматизація-2015» 15 – 16 жовтня 2015 р.
10 Міжнародна науково-практична конференція «Економічні та соціальні аспекти розвитку України на початку ХХІ століття» 8 – 9 жовтня 2015 р.
11 Міжнародний семінар «Проблеми сталого розвитку агропродовольчої сфери в сучасних умовах та шляхи їх розв’язання» 5 листопада 2015 р.


Студентські наукові конференції, семінари

1 Шоста Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів «Вода в харчовій промисловості» 9 квітня 2015 р.
2 Міжвузівська наукова студентська конференція 30 березня – 3 квітня 2015 р.
3 Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Еколого-енергетичні проблеми сучасності» 14 квітня 2015 р.
4 Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Стан, досягнення і перспективи холодильної техніки і технології» 21 квітня 2015 р.
5 Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих учених та студентів «Стан, досягнення і перспективи інформаційних систем і технологій» 29 квітня 2015 р.
6 Десята Всеукраїнська наукова конференція студентів з розділу «Харчові технології» 29 квітня – 1 травня 2015 р.
7 Восьма Всеукраїнська конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Проблеми формування здорового способу життя у молоді» 10 – 11 листопада 2015 р.